Ouders / Verzorgers

Ouders en Verzorgers Gastenhof
Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking zijn een kwetsbare groep. Ze lijken vaak zo gewoon maar zijn eigenlijk heel bijzonder. Het kan zijn dat uw zoon of dochter zich anders gedraagt omdat hij of zij een licht verstandelijke beperking heeft. Mogelijk in combinatie met andere problemen, waardoor hij of zij moeite heeft met het verwerken van te veel prikkels.

Uw kind voelt zich dan niet begrepen of hun beperking wordt niet herkend. Het gevolg is overvraging of afwijzing. Vaak komen ze alleen te staan. Dan gaan ze zich ‘moeilijk’ gedragen want als jeugdige wil je er natuurlijk wel bij horen. Soms wordt uw kind onbereikbaar en onhandelbaar.

Het is helemaal niet gek dat u als ouder niet weet wat u moet doen en het u allemaal teveel wordt. Het kan ook zijn dat er al meerdere hulpverleners zijn geweest die u wilden helpen maar dat het nog steeds niet goed gaat. Waar kunnen we nog terecht? Wat kunnen we doen? Komt het goed? Zo zijn er veel ingewikkelde vragen die op u afkomen.

Gastenhof heeft deskundige medewerkers in dienst die samen met u al die vragen oppakken. We geven inzicht in de eigen problemen maar ook in de eigen mogelijkheden en werken samen met u en uw kind aan herstel van onderling vertrouwen en een haalbaar toekomstbeeld. In de hulpverlening van Gastenhof staat de mens centraal en wij streven er altijd naar om ieder een eigen plek in onze maatschappij te geven.

Gastenhof gelooft ook in de kracht van persoonlijk contact. Dus heeft u vragen over onze mogelijkheden om u te helpen?  Neem dan zeker contact op met het cliëntenbureau bij u in de regio:

Cliëntenbureau regio Zuid-Limburg                                   

T 046 - 477 52 93                                                            

E clientenbureaughf@koraalgroep.nl

                              

Cliëntenbureau regio Noord- en Midden-Limburg                                   

T 0475 - 57 99 53                                                            

clientenbureaunml@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op