Aanmelden

Aanmelden
Denkt u als jeugdige, ouders, verzorgers of een instantie dat Gastenhof iets voor u kan betekenen?

Dan vragen wij u om een aanmeldformulier in te vullen. Zodra deze aanmelding binnenkomt, bekijken we of deze -met de bijbehorende hulpvraag- bij Gastenhof op de juiste plaats is. 

Binnen enkele weken na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Hierbij is altijd een gedragswetenschapper aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de hulpvragen die er zijn.

Op basis van het intakegesprek, wordt een advies van behandeling gegeven. Als de cliënt en/of vertegenwoordiger akkoord is met dit advies dan stellen wij alles in het werk om deze zorg snel te starten.
Het kan voorkomen dat er soms een wachttijd is. Deze wachttijd is afhankelijk van de hulpvraag én de behandeltijd van andere jeugdigen bij ons. Wij zullen u hierover altijd correct informeren.
 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over aanmelden of zoekt u naar het aanmeldformulier. Neem dan contact op met ons Cliëntenbureau

Deel deze pagina op