Praktische zaken

Praktische zaken
Wat moet u regelen wanneer u en uw kind gebruik gaan maken van de ondersteuning van Gastenhof? Waar en wanneer kunt u terecht wanneer u vragen heeft over uw rechten en plichten? Op deze pagina leest u meer over dit soort praktische zaken.
Privacy
Privacy
In Nederland is de privacy van burgers, inwoners van Nederland wettelijk vastgelegd. In de wet staan regels waar instellingen aan moeten voldoen om de privacy van burgers te waarborgen. Gastenhof houdt zich aan deze wet op de privacy als het gaat om de gegevens waar we van u en uw zoon of dochter over beschikken.
Deel deze pagina op