Over Gastenhof

Over Gastenhof
Gastenhof is het enige orthopedagogisch behandelinstituut in Limburg voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast ernstige leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden professionele hulp aan jeugdigen die thuis of op school zijn vastgelopen. Gedragsproblemen, moeilijkheden op het gebied van opvoeding en/of een onvolledig gezin spelen vaak een rol. De jeugdigen die - vaak met hun systeem - bij Gastenhof komen, hebben ernstige en complexe zorgvragen.
Deelnemen aan samenleving Gastenhof

Vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jeugdige en zijn systeem zet Gastenhof zich in om het unieke in de jeugdige te ontplooien en het leven waardevol te laten zijn. Om dit te bereiken bevordert Gastenhof dat de jeugdige optimale kansen krijgt. De behandeling is erop gericht de jeugdige actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Hierbij staan de volgende waarden centraal: respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid.

Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke opvang. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulante vorm aangeboden. Zo kan de jeugdige thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opname in een van onze leef/woongroepen nodig. In de hulpverlening staat de mens altijd centraal.

Gastenhof gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met ons Cliëntenbureau!

Deel deze pagina op