ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Gastenhof heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Gastenhof aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.
ANBI Gastenhof

Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website.Stichting Gastenhof is per 31-12-2018 gesplitst in drie stichtingen:

Naam organisatie RSIN                  Contactgegevens           
Stichting Gastenhof Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek 7382807

Raadhuisstraat 13
6129 CA Urmond
Tel. 046 - 426 86 86

Stichting Gastenhof Noord en Midden Limburg 859611152

Oranjestraat 20
5913 SZ Venlo
Tel. 077 - 359 00 00

Stichting Gastenhof Parkstad 859611164 Kloosterstraat 137
6369 AB Simpelveld
Tel. 045 - 544 84 84
 

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beleidsplan
 Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Maastricht Heuvelland Westelijke Mijnstreek
 Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Noord- en Midden-Limburg
 Beleidsplan 2019 St. Gastenhof Parkstad

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Doelstelling
Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Gastenhof maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
 Zie jaarverslag Koraal

Deel deze pagina op