Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid
Gastenhof wil voortdurend weten wat de jeugdige van onze behandeling vindt om gericht verbetering door te kunnen voeren. Wij willen niet alleen de cliënttevredenheid meten maar cliënten ook betrekken bij onderzoek naar en verbetering van kwaliteit en veiligheid.

Hiertoe zetten wij diverse middelen in:

  • De C-toets. Dit is een externe landelijke toets die 1 keer in de drie jaar plaatsvindt. De laatste meting is geweest in juni 2016 met als uitkomst een gemiddeld cijfer van 7.
  • De app 'MijnMening!' Dit is een app die binnen de Koraal Groep ontwikkeld is en aansluit bij onze doelgroep. Via deze app kunnen we doorlopend meten. De app wordt vanuit de opgedane ervaringen continue doorontwikkeld. De MijnMening methodiek is opgenomen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten (pijler 2B) van de VGN.
  • Individuele behandelplannen. Bij de bespreking van de behandelplannen met cliënten en ouders / wettenlijk vertegenwoordigers vinden structureel evaluaties en tevredenheidsmetingen plaats.
  • Binnen het overleg met de cliëntenraad en de bewonersraden is cliënttevredenheid een voortdurend aandachtspunt.
  • De directie ontmoet 1 keer per maand cliënten op locatie en gaat met hun in gesprek.
  • Cliënten worden betrokken bij interne audits en veiligheidsrondes om hiervanuit kwaliteit en veiligheid te verbeteren.
Deel deze pagina op