Kwaliteit

Kwaliteit Gastenhof

Kwaliteit binnen Gastenhof 

Gastenhof heeft kwaliteitsbeleid hoog in het vaandel staan. Kwaliteitsbeleid begint bij de interactie tussen cliënt/systeem en de betrokken medewerkers. Vandaar dat wij de visie hanteren dat de borging van kwaliteit de borging is van de intrinsieke kwaliteit van de medewerker die, vanuit een actieve rol, samen met de cliënt en zijn/haar systeem verder hieraan vorm geeft. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een kwalitatief hoog kwaliteitsbeleid zich vertaald in en ondersteuning biedt aan het waarborgen en verder optimaliseren van hoog kwalitatief specialistische zorg.

Hiertoe onderscheiden wij diverse pijlers als palet van kwaliteitsbeleid, te weten:

  1. De kwaliteit van het primaire proces
  2. De individuele kwaliteit
  3. Samen werken aan kwaliteit
  4. Externe kwaliteitszorg: verantwoorden en legitimeren naar de klant en overige extern belanghebbenden

Op elk van bovenstaande onderdelen zijn er diverse projecten/trajecten/activiteiten georganiseerd, waarvan een aantal zich reeds vertaald hebben in vastgesteld beleid zoals procesmanagement en competentiemanagement.

Uitgangspunt bij alle activiteiten is de binding en verbinding binnen het kwaliteitskader.

Gastenhof is gecertificeerd volgens de NEN ISO 9001: 2015. Meer info op www.nen.nl

Gastenhof geeft naast het kwaliteitsaspect ook veel aandacht aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en voldoet aan de NEN ISO 26000 MVO

Kwaliteitsbeleid is en blijft een 'work in process' 

Kwaliteit is geen toeval, maar een bewuste keuze

Deel deze pagina op