Vrienden van Gastenhof

Vrienden van Gastenhof
Stichting Vrienden van Gastenhof verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de jeugdigen van Gastenhof aangenamer maken. Om deze wensen te realiseren is de stichting op zoek naar (financiële) middelen die door derden beschikbaar worden gesteld.
Logo Vrienden van Gastenhof

Met deze (financiële) middelen worden activiteiten en projecten ten behoeve van individuele jeugdigen of groepen jeugdigen van Gastenhof gerealiseerd. Het gaat hier om de extra’s die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. En dat zijn nu juist de dingen die voor een jeugdige het verschil maken! Bijvoorbeeld een computer voor een groep jeugdigen, speeltoestellen voor de leefgroepen met jongere kinderen, aanleg van een kunstgrasveld of deelname aan een festival zoals Funpop.

Wilt u meer weten over Stichting Vrienden van Gastenhof? Wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting of in aanmerking komen voor ondersteuning door ons? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Gastenhof
p/a Raadhuisstraat 13
6129 CA Urmond
T 046 - 477 53 88
E mtindemans@koraalgroep.nl


Bestuur
Dhr. B.W.F van Broeckhoven, voorzitter
Mevr. G.C.M.C. Rutten, secretaris
Dhr. M.M.A. Tindemans, penningmeester
Dhr. H.M.G. Brounen

Stichting Vrienden van Gastenhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw donaties aftrekbaar kunnen zijn voor de belastingen. Stichting Vrienden van Gastenhof is medio 2013 opgericht.

Belangrijke informatie

 Bekijk de brochure van de Vrienden van Gastenhof

Deel deze pagina op