CL!CT

CL!CT
Hoe kun je op een moderne manier jonge mensen ondersteunen die een licht verstandelijke beperking hebben? Jeugdigen die toch deel willen blijven nemen aan de maatschappij, maar hier vanwege hun problematiek in verschillende levensdomeinen alleen met extra ondersteuning toe in staat zijn.

Met de ontwikkeling van CL!CT geeft Gastenhof op een innovatieve manier invulling aan dit vraagstuk. De jeugdige zelf en de natuurlijke omgeving - het gezin waarin hij of zij leeft - wordt daarin als vertrekpunt gesteld.

CL!CT is een samenvoeging van de woorden ‘Cliënt’ en ‘ICT’. Natuurlijk staat de cliënt hierbij centraal en is ICT ondersteunend om de persoonlijke doelen van die cliënt te realiseren. Omdat de wensen en doelen van cliënten nogal uiteenlopen, kan CL!CT ook uiteenlopende vormen aannemen. CL!CT is een interactie met de omgeving door een mix van digitale producten en persoonlijke begeleiding en ondersteunt de jeugdigen in het dagelijkse leven. Dit door de natuurlijke omgeving toegankelijk en overzichtelijk te maken. Hierbij ligt de nadruk minder op behandelen en meer op veiligheid, begeleiden en leren. Op het stimuleren van de eigen kracht: het zoveel als mogelijk ontzorgen. Wij maken hiervoor gebruik van moderne middelen, zoals smartphones en tablets.

Vanuit de ervaring binnen de eigen stichting is Gastenhof diverse projecten met collega-zorgaanbieders en gemeenten aan het opzetten om te komen tot een innovatief en ambulant ICT-ondersteuningsaanbod, gericht op zelfredzaamheid, ontzorgen en ‘normalisatie’ voor de doelgroep jeugdigen van 6 tot 21 jaar.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van CL!CT bij Gastenhof? Neem dan contact op met ons Cliëntenbureau.

Deel deze pagina op