4Voetertherapie

Viervoeter therapie Gastenhof
Bij deze specialistische therapie worden honden ingezet om jongeren te behandelen in het (her)ontdekken van hun mogelijkheden, het vinden van oplossingen voor hun problemen en het oefenen van (nieuwe) vaardigheden. De 4Voetertherapie van Gastenhof draait om verbinden, vertrouwen, verbeteren en vernieuwen. Met name moeizaam te motiveren jongeren zijn vanwege de laagdrempeligheid van deze therapie goed te bereiken.

Therapiehonden functioneren bijzonder goed. Honden hebben behoefte aan contact, interactie en communicatie. Door hun gedrag roepen zij genegenheid op. Honden communiceren door middel van hun lichaamstaal. Zij genieten van activiteiten met jeugdigen. Ze nodigen uit om iets met hen te gaan ondernemen. Honden geven een gevoel van kameraadschap en vertrouwen. Een hond vertelt niks door, dus je kunt geheimen aan hem toevertrouwen. Honden stimuleren tot bewegen en zorgen voor vermindering van stress.

Viervoeter therapie Gastenhof

Bij de 4Voetertherapie worden altijd concreet haalbare doelstellingen afgesproken tussen de jeugdige, de hoofdbehandelaar en de hondentherapeut. De jeugdige leert in het werken met de therapiehond de samenhang te ontdekken tussen eigen gedrag en het effect van dat gedrag. Met een therapiehond kunnen jeugdigen gewenst gedrag aanleren doordat ze direct zien welke invloed hun gedrag op de hond heeft. De therapiehond is de beloning - de positieve bekrachtiger - voor goed gedrag, waardoor de jeugdige dit gedrag vaker laat zien. Bij niet gewenst gedrag zal de therapiehond niet reageren. Hierdoor werkt hij als een correctie. Een therapiehond kan de jeugdige net dat beetje extra hulp geven om in zijn ontwikkeling een stap vooruit te zetten.

Wilt u meer weten over de unieke mogelijkheden van onze 4Voetertherapie? Neem dan contact op met het Cliëntenbureau van Gastenhof.

Deel deze pagina op