Dagbehandeling

Dagbehandeling Gastenhof
De Dagbehandeling van Gastenhof richt zich op jeugdigen die een ambulante hulpvraag hebben of geplaatst zijn binnen de kliniek en die als gevolg van hun problematiek niet kunnen deelnemen aan onderwijs of werk.

Wij begeleiden de jeugdigen naar een geschikte vorm van onderwijs, werk, zelfstandig wonen of vrijetijdsbesteding. We gaan uit van wat een jongere wél kan en proberen hem of haar de vaardigheden aan te leren om de gewenste doelen te bereiken.

Dagbehandeling Gastenhof

Als de jeugdige een eigen weg naar de toekomst wil bewandelen, is het belangrijk dat de behandeling aansluit bij de thuissituatie. Het uitgangspunt van de Dagbehandeling is dat de problematiek van de jeugdige niet los van zijn omgeving gezien kan worden. Met een activerende behandeling en nadrukkelijke ouderdeelname wordt geprobeerd het noodzakelijke veranderingsproces te bewerkstelligen.

Ouders worden intensief betrokken bij het opstellen van het behandelplan. Zij weten vanuit de praktijk wat moeilijk gaat, maar ook wat goed gaat. De ervaring van de ouders wordt gecombineerd met de kennis van de medewerkers van de Dagbehandeling en de behandelaars. Samen wordt gezocht naar wat goed en wat beter werkt. Binnen de Dagbehandeling worden het behandelplan en de doelen regelmatig met de jeugdige geëvalueerd. Vervolgens is er ook contact met de thuissituatie, school, betrokken instanties en professionals binnen Gastenhof.

Deel deze pagina op