Intensieve Thuis Behandeling

Intensieve Thuis Behandeling (I.T.B.) is een vorm van hulpverlening in de thuissituatie die gericht is op passende ondersteuning bij de opvoeding. Wij willen de jeugdigen zo veilig en gezond mogelijk binnen hun eigen gezin en systeem laten opgroeien. De draagkracht van de jeugdige en/of de draagkracht van ouders vergroten door bijvoorbeeld het aanleren van pedagogische vaardigheden en hierdoor tevens de draaglast van de ouders verminderen.
Intensieve Thuis Behandeling

Wij bieden de jeugdige en zijn systeem stabiliteit, zodat we opname kunnen voorkomen en er een brug naar de toekomst kan worden geslagen. Omdat ouders / verzorgers de belangrijkste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind, worden zij intensief bij de behandeling betrokken. Zij weten vanuit de praktijk wat moeilijk gaat, maar óók wat goed gaat. De ervaring van de ouders / verzorgers wordt gecombineerd met de kennis van de medewerkers van de Intensieve Thuis Behandeling.

Samen wordt gezocht naar wat goed en beter werkt. Vanuit de Intensieve Thuis Behandeling is er dan ook regelmatig contact met de thuissituatie, school, betrokken instanties en professionals binnen Gastenhof.

Wilt u meer weten over Intensieve Thuis Behandeling of over het traject van aanmelding en plaatsing? Neem dan contact op met het Cliëntenbureau van Gastenhof.

Deel deze pagina op