Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling Gastenhof
De Naschoolse Dagbehandeling is een onderdeel van de ambulante behandeling die Gastenhof biedt. De Naschoolse Dagbehandeling van richt zich op jeugdigen van 6 tot 19 jaar.

Het gaat om jeugdigen die:

  • binnen de thuissituatie vast dreigen te lopen
  • waar opname binnen Gastenhof in zicht komt
  • vanuit de 24-uurs behandeling thuis gaan wonen en nog deels ambulante behandeling nodig hebben.

Gastenhof wil jeugdigen zo veilig en gezond mogelijk binnen hun eigen gezin en omgeving laten opgroeien. We streven ernaar om de draagkracht van de jeugdige te vergroten en de draaglast van de ouders te verminderen. We gaan uit van wat een jeugdige wél kan en proberen hem of haar de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken. Dit kan zijn op het gebied van (zelfstandig) wonen, school/werk of vrijetijdsbesteding.

Naschoolse dagbehandeling Gastenhof

Om voor de jeugdige een brug naar de toekomst te kunnen slaan, is het belangrijk dat de behandeling aansluit bij de thuissituatie. Omdat ouders/verzorgers de belangrijkste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind, worden zij intensief bij de behandeling betrokken. Zij weten vanuit de praktijk wat moeilijk gaat, maar ook wat goed gaat. De ervaring van de ouders/verzorgers wordt gecombineerd met de kennis van de medewerkers van de Naschoolse Dagbehandeling en de behandelaars.

Samen wordt gezocht naar wat goed en beter werkt. Vanuit de Naschoolse Dagbehandeling is er dan ook regelmatig contact met de thuissituatie, school, betrokken instanties en professionals binnen Gastenhof.

Deel deze pagina op