Ondersteuning zelfstandigheid

Ondersteuning zelfstandigheid Gastenhof
Behandelprogramma Individueel Wonen (B.I.W.) is er voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking tussen de 16 en 18 jaar oud, die nog niet toe zijn aan een vorm van zelfstandig wonen, maar wel aan een vorm van verzelfstandiging.

Het idee begint dat zij zelf en alleen, zonder hulp en bemoeienis van begeleiders keuzes kunnen maken. Er is sprake van dagbesteding. Deze kan op korte termijn - met eventuele begeleiding -  worden gerealiseerd. Zeer belangrijk is dat de jeugdige gemotiveerd is om samen te werken aan zijn leerdoelen. Zelfstandigheid in het aanbrengen van dagindeling is gewenst. De jeugdige kan zijn vraag/behoefte uitstellen of kan dit leren. Verder is de jeugdige bereid zich aan de huisregels te houden.

Het doel van B.I.W. is het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige, zodat deze zich zal kunnen handhaven in de maatschappij. De nadruk wordt gelegd op de hulpvraag van de jeugdige, rekening houdend met de ouders/verzorgers en de sociale omgeving. We kijken hierbij hoe de jeugdige in het leven staat. Ook bepalen we samen de mate en vorm van zelfstandigheid die haalbaar is voor de jeugdige.

Er wordt gewerkt aan vragen zoals: hoe red ik me in het dagelijkse leven en hoe ga ik met mijn eigen problemen om? De bijdrage van de ouders is hierbij erg belangrijk. Om de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te optimaliseren wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-toepassingen, waaronder apps op smartphones en tablets. Hiervoor zet Gastenhof CL!CT in.

Deel deze pagina op