Polikliniek

Soms zijn problemen thuis of op school zo groot dat het gezin er niet meer uitkomt. De polikliniek van Gastenhof biedt dan passende behandeling. Bij poliklinische behandeling woont de jeugdige thuis en krijgt thuis of op de polikliniek hulp. Het uitgangspunt is: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
Polikliniek

De polikliniek richt zich op het beantwoorden van hulpvragen van jeugdigen, ouders, verzorgers en verwijzende instantie. Het gaat hierbij om multidisciplinaire diagnostiek, observatie, advisering, behandeling, voorlichting en consultatie in situaties waar - na een reeks van ambulante en/of klinische interventies - de opvoeding en/of hulpverlening zijn vastgelopen.

Op basis van een poliklinische, kortdurende, uni- of multidisciplinaire diagnostiek wordt een gericht advies opgesteld. In overleg met ouders en regionale hulpverlening vindt er een vertaling plaats naar de eigen situatie.

De polikliniek biedt hulp aan jeugdigen en jongeren in de leeftijd tot 21 jaar waarbij sprake is:

  • van een lichte tot ernstige verstandelijke beperking (of een vermoeden daarvan)
  • van stagnatie op specifieke ontwikkelingsgebieden
  • van complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek
  • van een vastgelopen opvoedingssituatie, school of instelling

Onderzoek en behandeling kunnen geleverd worden op een aantal locaties van Gastenhof. De polikliniek bevindt zich in Sittard. Er kan zonodig ook onderzoek en behandeling plaatsvinden in de eigen thuissituatie of op school.

Deel deze pagina op