Hulpaanbod

Het hulpaanbod dat Gastenhof biedt via de polikliniek is zeer breed. Hieronder ziet u een overzicht van uiteenlopende hulpvormen, zodat u zich een beeld kunt vormen van ons aanbod.
Psychiatrisch onderzoek
Psychiatrisch onderzoek
De polikliniek beschikt over uitgebreide psychiatrische expertise in de doelgroep jeugdigen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke handicap. Er is tevens een bijzondere expertise in de infantpsychiatrie.
Syndroomgebonden psychiatrische diagnostiek
Syndroomgebonden psychiatrische diagnostiek
De polikliniek beschikt over specifieke psychiatrische kennis bij verschillende syndromen en gedragsfenotypen.
Farmacotherapie
Farmacotherapie
De doelgroep jeugdigen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke handicap vragen een bijzondere kennis over de farmacologie en de farmacotherapie.
Psycho-educatie
Psycho-educatie
Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening aan mensen met een langdurige beperking of handicap en verwijst naar een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door kennis erover, vaardigheden in de omgang en zelfvertrouwen in de verwerking. Psycho-educatie kan individueel of in groep gegeven worden. Dit is zowel naar ouders toe als naar jeugdigen.
Psychodiagnostisch onderzoek
Psychodiagnostisch onderzoek
De psychodiagnostiek is de leer van het stellen van een diagnose op het terrein van psychologie. Psychodiagnostiek kent een 'zachte' (soft data) kant, afhankelijk van het soort instrumenten dat de diagnosticus gebruikt.
Lees meer

'Zacht' is bijvoorbeeld de geschoolde maar onbevangen waarneming van het gedrag - en de subjectieve beoordeling daarvan – door de diagnosticus. 'Hard' zijn alle waarnemingen gemaakt met gekwalificeerde instrumenten, zoals tests, vragenlijsten en gefilmde observaties van gedrag in gestandaardiseerde situaties. Onder psychometrie verstaat men de statistische bewerkingen die voor een goede (betrouwbare en valide) psychodiagnostiek nodig zijn, zoals het berekening van correlaties en het opstellen van de testnormen, waaronder ook de gemiddelden en spreidingen van de testscores.

Crisisinterventie
Crisisinterventie
Bij een crisis ontstaat plotseling een situatie waarin de jeugdige intens psychisch lijdt of is er sprake van een levensbedreigende situatie ten gevolge van een psychiatrische ziekte. Snel handelen is geboden om de situatie draaglijk te maken. Volgens het principe van 'zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig' zal er eerst ambulante hulpverlening geboden worden. Als de bovengrens bereikt is, kan een opname overwogen worden.
 
1 2 3
Deel deze pagina op