Therapieën

Gastenhof heeft een ruim aanbod van therapieën om onze behandeldoelstellingen te ondersteunen.
Creatieve therapie
Creatieve therapie
Observatie en/of behandeling van een specifieke hulpvraag. Behandeling zowel door middel van individuele therapie als groepstherapie. Werken met de triade van jeugdige- medium (dans/drama)-therapeut. Specifiek voor jeugdigen waarbij een praktische en/of non-verbale behandeling geïndiceerd wordt. Er wordt zowel gewerkt op bewust als op onbewust niveau afhankelijk van de individuele jeugdige en zijn hulpvraag.
Lees meer

Creatieve therapie kan worden ingezet voor:

  • egoversterking
  • agressieregulatie
  • weerbaarheid
  • traumaverwerking
  • lichaamsbewustwording
  • eetstoornissen
  • sociale vaardigheden
  • specifieke observaties
Speltherapie
Speltherapie
De speltherapie richt zich op jeugdigen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar waarbij de nadruk ligt op problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Specifiek aandachtsgebieden: hechtingsproblematiek, eet-problematiek, traumaverwerking, intra-psychische conflicten. Naast de diagnostiek met betrekking tot de sociaal emotionele belevingswereld wordt er gewerkt aan een behandeling.
Lees meer

Door in de spelkamer aan te sluiten bij de belevingswereld krijgt de jeugdige de mogelijkheid om zijn gevoelens te uiten. Een volgende en reflecterende houding maakt dat:

  • de therapeut zicht krijgt op de sociaal-emotionele belevingswereld van de jeugdige
  • jeugdigen meer grip krijgen op hun gevoelens en komen tot verwerking van traumatische ervaringen, zicht krijgen op hun problematiek of intra-psychische conflicten

Binnen de spelkamer wordt er, naast de cliënt-centered houding, gebruik gemaakt van elementen uit de gedragstherapie, de directieve therapie en de beeldcommunicatie.

EMDR
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (gekort EMDR) is een officieel erkende therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een post-traumatische stressstoornis (PTSS).
Lees meer

Bij een EMDR-sessie werkt de jeugdige zowel met lichaam (via de oogbewegingen werkt het door in het autonome zenuwstelsel) als geest (nieuwe ideeën, inzichten etcetera). De jeugdige is tegelijkertijd bezig met het verleden (de herinneringen) en het heden (de bewegende vinger, tikjes of het geluid).

Diagnostiek van seksualiteitsproblematiek
Diagnostiek van seksualiteitsproblematiek
Voor seksualiteitsproblematiek bij jeugdigen met een licht verstandelijke handicap is specifiek diagnostisch onderzoek nodig. Dit wordt gestart bij het systeem van de jeugdige en daarna vindt ook onderzoek bij de jeugdige zelf plaats.
Lees meer

Er wordt gewerkt met gestandaardiseerde vragenlijsten en interviewtechnieken. Zo kan een beeld worden geschetst van de seksualiteitsontwikkeling van de jeugdige, kunnen eventuele problemen geëxpliciteerd worden, waarna uiteindelijk tot conclusie en eventueel advies wordt gekomen.

Als er een vermoeden bestaat van seksueel misbruik bij jeugdigen met een verstandelijke handicap maar de aanwijzingen zijn nog niet voldoende duidelijk om de conclusie van een strafbaar feit te kunnen trekken, dan kan een taxatiegesprek met de jeugdige gevoerd worden om meer duidelijkheid te krijgen. Dit dienst als voorfase voor justitieel onderzoek, als er nog onvoldoende duidelijkheid is om een justitieel onderzoek te kunnen starten.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie
Gedragstherapie is theoretisch gezien een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen (vanuit de gedragwetenschappen en met invloed van de leertheorie, cognitieve psychologie en experimentele psychologie) en praktisch een techniek om op een opbouwende wijze gedrag te veranderen. Cognitieve gedragstherapie: nadruk op cognitieve processen en persoonlijke ervaringen als mediatoren voor gedragsverandering.
 
1 2
Deel deze pagina op