Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen Gastenhof
Het project ‘Ervaringsdeskundigheid’ is een goed voorbeeld van hoe om te gaan met de grote maatschappelijke veranderingen van dit moment. Gastenhof geeft hier op verschillende manieren invulling aan. Het project heeft een duidelijke doelstelling: de cliënt in staat stellen om zijn kwaliteit van leven nog verder te verhogen.

Wanneer ben je ervaringsdeskundige Gastenhof?
Een ervaringsdeskundige Gastenhof is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als cliënt bij Gastenhof. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben. Ze hebben veel ervaring opgedaan tijdens de behandeling en het herstelproces en vanuit deze ervaring kunnen ze voor anderen in vergelijkbare situaties iets betekenen. 

Bij Gastenhof is een voormalig bewoner in dienst als ervaringsdeskundige. In één-op-één-gesprekken, een praatcafé en gastcolleges vertelt hij over zijn levenspad van probleemjongere tot gediplomeerd ervaringsdeskundige. Dit is zo’n succes dat er binnen Gastenhof op dit moment meer jongeren worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. 

Daarnaast organiseert Gastenhof geregeld bijeenkomsten, waarin jongeren laten zien wat hun talenten zijn en wat het betekent om bij Gastenhof een behandeling te krijgen en te wonen. De jongeren delen deze ervaringen met leeftijdsgenoten, ouders, medewerkers, leraren, ambtenaren, politici en zorgkantoren.

Het wielerproject Equipe Mont Ventoux is een ander mooi voorbeeld van ervaringsdeskundigheid. Tijdens een traject dat leidt tot het beklimmen van de Mont Ventoux in Frankrijk ervaren onze jongeren hoe het is om de berg en zichzelf te overwinnen. Deze ervaring kunnen ze in de daaropvolgende jaren in de hoedanigheid van buddy delen met de volgende lichting Gastenhof-jongeren die de Mont Ventoux voor het eerst gaan beklimmen.

De ervaringsdeskundigen van Gastenhof delen hun kennis ook met ervaringsdeskundigen van andere stichtingen. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten die volledig worden voorbereid door de cliënten zelf. In de toekomst zal Gastenhof het project verder uitbreiden. Dit betekent dat de cliënt nog meer in staat wordt gesteld om de regie over zijn eigen leven te voeren en een actieve rol in de maatschappij te spelen.

Meer informatie
 Ervaringsdeskundigen aan het woord
 Website wielerproject Equipe Mont Ventoux 

Deel deze pagina op