Maatschappelijke Dienstverlening

Maatschappelijke Dienstverlening Gastenhof
Maatschappelijke Dienstverlening Gastenhof is erop gericht om dak- en thuisloze jongeren op een gangbare manier aan de samenleving te laten deelnemen en te resocialiseren. Met andere woorden: we begeleiden jongeren richting een zelfstandig bestaan. Zelfstandig in zowel materiële als immateriële zin. Wij bieden opvang, begeleiding, behandeling, ambulante begeleiding en online hulpverlening.

Wij werken samen met de jongere om problemen op te lossen op het gebied van wonen, financiën, opleiding, werk, politie, justitie, gezondheid, sociale contacten en vrije tijd. Jongeren die dit traject aan zullen gaan vinden in de medewerkers van Maatschappelijke Dienstverlening een partij die niet alleen onderdak, maar ook professionele begeleiding biedt. Een partner die faciliteert in het bevorderen van de zelfredzaamheid, het opzetten en onderhouden van een eigen sociaal netwerk en het ondersteunen in het leggen van contacten met verschillende organisaties en overheidsorganen.

Zwerfjongeren Gastenhof

Vanuit de pensions is er de mogelijkheid tot doorstroom naar begeleid zelfstandig wonen (BZW) of zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Wilt u meer weten over de verschillende locaties of over het traject van aanmelding en plaatsing? Neem dan contact op met een van de pensions of met het Cliëntenbureau van Gastenhof.
 


Pension Mijnzicht
Ganzeweide 125
6413 GD Heerlen
T 046 - 477 53 00
M 06 - 22 42 50 86
E PPensionmijnzicht@koraalgroep.nl

Pension Jekerzicht
Jekerstraat 49
6211 NS Maastricht
T 043 - 350 34 90
M 06 - 23 51 24 91
E PPensionmijnzicht@koraalgroep.nl

Pension Roerzicht
Franciscanerstraat 10-12
5913 TA Venlo
T 077 - 35 900 30
M 06 - 22 38 97 08
E PPensionRoerzicht@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op